Skip to content

Förebygg fotbollsskador

I princip alla som spelar fotboll har skadat sig någon gång. Det går att påstå utan att visa belägg för. Spelet som sådant kan omöjligt undvika situationer där det går att undvika kollisioner till exempel. Muskelbristningar, stukningar och sträckningar är exempel på vanliga skador som spelaren får räkna med. Dock är återfallsskador och förslitningsskador det vanligaste inom den svenska elitfotbollen.

Det går dock att motverka skador och återfall genom sjukgymnastik och/eller naprapatbehandling. Även massage kan förebygga skador genom att blodcirkulationen förbättras. I Stockholmsområdet finns ett stort utbud av utbildade naprapater och många av dem arbetar hos Naprapatlandslaget. De tar hand om alla som har ont och behöver hjälp, de går till botten med vad det faktiskt är som smärtar och hjälper kroppen utifrån det.

Vanligast förekommande

Majoriteten av alla fotbollsskador kan förknippas med benen och där finner vi knä och fotledsskador som två av de mest förekommande typerna. Ungefär 40% av knäskadorna åsamkas främre korsbandet, men även bakre korsband, sidoledband och menisker är ställen där skador dyker upp med jämna mellanrum. Klart är dock att det är skador på just främre korsband som ger upphov till den längsta skadeperioden för en spelare och tyvärr också den skada som oftast leder till ett permanent handikapp.
Vad man kunnat se och utläsa är det faktum att skadefrekvensen ökar från ungdomsåren till en ålder runt 20-24 år, för att efter det lägga sig på en jämn nivå och plana ut. Om man väljer att spekulera fritt över varför så är fallet, kan man komma fram till den slutsats att spelet blir intensivare och närkamperna tuffare, i och med den kroppsliga tillväxt och kraft som ungdomens åldrande för med sig. Det är i så fall även därför vi ser en utplaning av incidenter efter att spelarbasen nått till vad man kan definiera som vuxen ålder och den kroppsliga utvecklingen stagnerar.

Ljumskskador

Ljumskskador är vanligt förekommande inom fotbollen. Även de bästa får problem med ljumskarna. Oftast uppstår denna när spelaren alltför häftigt sträcker sig efter bollen utan att helt ha kontroll på kroppen. Då blir utsträckningen av benet onaturligt större än vad muskeln klarar. Spelaren upplever det som en plötslig och intensiv smärta i ljumsken eller på lårets insida. Någon dag efteråt kan man upptäcka blå eller röda områden som tecken på blodsutgjutelse. Behandlingen bör inledas direkt med att det onda området kyls ner. Spelaren skall sedan vila några dagar.

Om muskeln inte gått helt av kan den skadade börja göra vissa övningar efter två dagar som medför att blodgenomströmningen ökar och läkningen därmed påskyndas. Sjukgymnasten ger anvisningar hur skadan skall skötas på bästa sätt. Man måste dock ta det försiktigt så att skadan inte slås upp igen. Smärtan får absolut inte öka.

Vad gör en naprapat?

I naprapatens undersökning ingår att känna igenom patientens muskler genom att lätt massera och tänja olika områden och därigenom upptäcka hur skadorna sitter. Merparten av de skador som naprapaten behandlar är nacke och rygg. För att bli naprapat måste de ha genomgått utbildning och blivit godkänd. Detta innebär att naprapaten är legitimerad.